dimecres, 26 de setembre de 2012

Escòcia, un bon referent


Article publicat al diari AVUI-El Punt el dia 23 de setembre de 2012 


Escòcia disposa d’un sistema universitari i de recerca sòlid i al servei del país. Ho hem pogut constatar fa uns dies en una visita de les universitats de l’ACUP on hem mantingut reunions amb universitats i amb membres del Govern i del Parlament escocès. És un bon referent per a nosaltres, atenent a la seva història i present, així com a les similituds que hi ha entre els països.

Els principis que inspiren el sistema són clars i presents arreu. L’educació superior és considerada com un àmbit estratègic pel país, i compta amb un suport inequívoc dels poders públics escocesos. Les universitats són concebudes com una inversió, no pas com una despesa, i això es demostra en un finançament adequat i que promou l’excel·lència. Alhora, l’acció política pretén en tot moment que l’activitat universitària i de recerca reverteixi a la societat, generant riquesa, activitat econòmica i llocs de treball qualificats.

El sistema universitari parteix d’una llarga tradició. Després d’Oxford i Cambridge, les quatre universitats més antigues del Regne Unit són escoceses: St. Andrews, Glasgow, Aberdeen i Edimburgh. La història i especialment la Il·lustració escocesa han donat grans noms de pensadors i científics tals com Adam Smith, David Hume o James Watt. A dia d’avui, el país disposa d’un sistema universitari que és al centre intel·lectual i econòmic d’Escòcia. El procés de “Devolution” ha atorgat al Parlament d’Escòcia la potestat legislativa sobre totes les qüestions de la política educativa en totes les etapes.

L’estructura institucional es podria resumir en tres grans aspectes: universitats amb una gran autonomia institucional (responsible autonomy), àmplies capacitats de direcció i gestió internes de les universitats mitjançant un consell de govern amb membres de dins i de fora de la universitat, i una agència de finançament de tot el sistema d’educació superior, recerca i innovació (l’Scottish Funding Council), altament especialitzada i independent dels cicles electorals i que, després de rebre anualment i per escrit les prioritats del govern, actua assegurant criteris, polítiques i, particularment, el finançament de les universitats. 

Pel que fa al finançament també caldria destacar-ne alguns aspectes: les transferències corrents ascendeixen aquest curs a 1.260 milions EUROS, el 0,80% del seu PIB, que suposa 240 EUR/habitant. S’hi inclou el finançament basal de la recerca, que s’aplica a través de mecanismes d’avaluació de l’excel·lència (conegut com Research Assessment Exercise) i aporta els fons necessaris per a la recerca de primer nivell. A Catalunya, les transferències corrents l’any 2011 han estat de 762 milions, el 0,38 % del PIB, uns 104 €/habitant, i no incorporen el finançament basal de la recerca que duen a terme les universitats públiques, prop del 60% de tota la que es fa al país. Finalment, el sistema és gratuït, és a dir no hi ha taxes universitàries per voluntat expressa del Govern escocès, a diferència de la resta del Regne Unit on les taxes han tingut un increment substancial als darrers anys.


F. Xavier Grau i Josep M. Vilalta, President i Secretari Executiu de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada