dimarts, 31 de gener de 2012

Reformar l'Estat, generar valor públic

Article publicat al diari La Vanguardia el dia 26 de gener de 2012

Josep M. Vilalta i Isidre Obregon
Fundadors i vocals de l’Associació Catalana de Gestió PúblicaLa crisi actual ha posat de nou en l’agenda política qüestions de fons sobre el model d’Estat i de gestió dels afers públics a Espanya: reforma de l’Administració General de l’Estat, revisió-supressió del Senat, supressió de les diputacions provincials, concentració d’ens locals, etc.

Les decisions de contenció immediata són a l’ordre del dia: reduir serveis, aprimar organismes, reduir plantilles, retallar sous i condicions laborals. En canvi, les decisions de caràcter estratègic com les anteriors tornen a amagar-se sota la profusió i el soroll de les de caràcter immediat. Novament la urgència política en desplaça la importància. A més, al nostre parer s’està imposant una visió estantissa: es tracta de passar la crisi i retornar a la situació anterior. Pensem que la situació prèvia no té perquè tornar, que la crisi és precisament efecte (a banda d’altres raons) de situacions prèvies insostenibles i que alhora és una oportunitat per canviar-les. Proposem recuperar a l’agenda els temes estratègics que abans hem esmentat i tractar-los adequadament, pensant no només en els efectes immediats (estalvi, economia) sinó bàsicament en un model de servei públic que generi valor i que permeti donar resposta àgil i adequada a les necessitats i a les demandes socials.

A dia d’avui, bona part de les polítiques internacionals, financeres i estructurals es decideixen en l’àmbit de la Unió Europea, i gairebé tots els serveis de l’estat del benestar es presten des de les comunitats autònomes. S’estima, alhora, que prop del 70% dels treballadors de l’Administració General de l’Estat fa funcions poc qualificades de caire administratiu, i d’acord amb la OIT la jornada d’un empleat públic és a Espanya la més reduïda de la Unió Europea. Per tot això, cal repensar el paper de l’Estat i de la seva Administració General en termes d’aportació de valor públic al conjunt del país. La capacitat dels governs centrals en estats descentralitzats o federals no ve donada pel nombre de ministeris ni de treballadors públics, ni correlativament pel nombre de competències, sinó per altres valors i funcions: coordinació ben entesa, regulació bàsica estricta del règim general, avaluació de polítiques, etc. Trenta tres anys després de la promulgació de la Constitució espanyola, cal d’una vegada per totes repensar l’orientació, l’organització i el model de gestió dels organismes de l’Estat i dur a terme un procés de reforma de les ja velles estructures administratives. No fer-ho va contra la competitivitat i la legitimitat davant els ciutadans.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada