dimecres, 1 de desembre de 2010

Willkommen, Bienvenue, Welcome...

Sigueu molt benvinguts al meu nou blog. En aquest modest espai d’Internet trobareu escrits, reflexions i materials vinculats als diversos àmbits del meu treball professional. També hi podreu consultar part dels articles, capítols de llibres i llibres que he anat publicant als darrers anys. Com bé sabeu els que em coneixeu, la meva activitat professional ha estat sempre lligada a la gestió pública, i principalment a la política i la gestió de les universitats i a la política científica i la gestió de la recerca.

Més que atendre l’actualitat molt immediata, voldria que el blog fos més un espai de reflexió per compartir amb tots vosaltres, aquells que estigueu interessats en els àmbits de les polítiques públiques, la gestió a les administracions públiques, la política universitària i la gestió de la recerca i la innovació. Alhora, hi anireu trobant també escrits en matèria d’àmbits d’interès més personal, tals com l’educació i les polítiques educatives, escrits sobre institucions, entitats i ONG amb les que col·laboro o tinc relació, o el seguiment de la situació en països amb els que mantinc també una vinculació. De tant en tant també voldria escriure sobre algunes de les meves passions tals com el Barça, els Pirineus, la música, els llibres, els viatges,...

Espero que trobeu el blog interessant i que puguem compartir idees, projectes i reflexions. Benvinguts!


Sed muy bienvenidos a mi nuevo blog. En este modesto espacio de Internet encontraréis escritos, reflexiones y materiales vinculados a los diversos ámbitos de mi trabajo profesional. También podréis consultar parte de los artículos, capítulos de libros y libros que he ido publicando en los últimos años. Cómo bien sabéis los que me conocéis, mi actividad profesional ha estado siempre ligada a la gestión pública, y principalmente a la política y la gestión de las universidades y a la política científica y la gestión de la investigación.
Más que atender la actualidad inmediata, querría que el blog fuera un espacio de reflexión para compartir con todos vosotros, aquellos que estéis interesados en los ámbitos de las políticas públicas, la gestión de las administraciones públicas, la política universitaria y la gestión de la investigación y la innovación. A la vez, iréis encontrando también escritos en materia de ámbitos de interés más personal, tales como la educación y las políticas educativas, escritos sobre instituciones, entidades y ONG con las que colaboro o tengo relación, o el seguimiento de la situación en países con los que mantengo también una vinculación. De vez en cuando también querría escribir sobre algunas de mis pasiones tales como el Barça, los Pirineos, la música, los libros, los viajes,...
Espero que encontréis el blog interesante y que podamos compartir ideas, proyectos y reflexiones. Bienvenidos!
Welcome to my new blog. Here you will find writings, reflections and materials linked to my professional work fields. You will also be able to consult some of the articles, books, and book chapters that I have published in the past years. As those of you who know me know, my professional activity has always been linked to public management, focusing mainly on the management of universities’.


Instead of focusing on the present, I would like this blog to be a space for sharing reflections on the areas of public policies, management of public administrations, university policy, and management of research and innovation, and open to all of you who are interested in these topics. At the same time you will also be able to find extracts of documents and articles that I find interesting at a personal level, such as those related to education and education policies, documents on institutions, organisations and NGOs with whom I collaborate with or I am connected to. Every now and then I would also like to write about some of my passions, such as the Barça football team, the Pyrenees mountains, music, books, travel...


I hope you find this blog interesting and we can share ideas, projects and reflections. Welcome!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada