dilluns, 13 d’octubre de 2003

La gestió dels contractes-programa entre les Universitats públiques Catalanes i la Generalitat de Catalunya

Article escrit conjuntament amb en Josep Ribas publicat a la revista Coneixement i Societat:

Els contractes-programa han esdevingut en els darrers anys un instrument útil per impulsar la millora de la qualitat de l’activitat universitària, de manera coordinada entre la política universitària i de recerca de la Generalitat de Catalunya i la planificació es- tratègica de les universitats catalanes, així com també per aportar transparència a aquella activitat per mitjà de la rendició de comptes a la societat. Sens dubte les universitats catalanes han sabut adaptar-se a aquest nou marc i han millorat la seva qua- litat, tant pel que fa a les condicions materials i capacitats acadèmiques, com a la gestió i les capacitats institucionals. Aquesta nota analitza el que han estat i representat els contractes-programa a les universitats públiques catalanes com a eines de la nova gestió pública.

La gestió dels contractes-programa entre les Universitats públiques Catalanes i la Generalitat de Catalunya

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada